Reserva online
d'apartaments a València

  1. Carregant ofertes, si us plau esperi ...
condicions du's

Per a confirmar la reserva, demanem el 25% del total de la factura. Per a llargues estades el percentatge pot variar.

El prepagament del 25% de la reserva es realitza per mitjà de transferència bancària, o en metàl·lic. El 75% restant haurà de pagar-se en efectiu a l'arribada a l'apartament. La reserva no serà confirmada fins que vlc-apartaments no haja rebut la quantitat del prepagament (25% del total) i vosté no haja rebut la confirmació via correu electrònic de vlc-apartaments.

Demanem una fiança de garantia de 150EUR, que es deposita a l'arribar a l'apartament i es torna el dia de la seua eixida, prèvia comprovació que l'apartament es troba en les mateixes condicions en què es va entregar.

El pagament de la totalitat de la renda també es pot realitzar via transferència bancària, o en efectiu, sempre que es reba la quantitat neta en el nostre compte bancari una setmana abans de la seua arribada i que els hàgem confirmat la recepció de tal quantitat.

Els consums estan inclosos en el preu.

Per estades iguals o superiors a 30 dies, les despeses dels consums d'aigua, llum i gas estan inclosos en el preu de la reserva fins a un màxim de:

-100 € / mes per apartaments d'1 i 2 habitacions;

- 125 € / mes per apartaments de 3 habitacions;

- 150 € / mes per habitacions de 4 o més habitacions.

Aquests imports estan calculats en base a un consum responsable. L'import excedent serà a càrrec del client, prèvia demostració de les facturas.

RESERVES CANCEL·LADES PEL CLIENT

Tota sol·licitud de cancel·lació o modificació hauran de presentar-se per escrit, per correu electrònic, fax o correu electrònic, i estarà en vigor l'endemà de rebre la sol·licitud. Vosté serà responsable del pagament dels gastos de cancel·lació o modificació:

Fins a 7 dies abans de l'arribada = 25% de la reserva.

7 a 1 dies abans de l'arribada = 25% del total, mes la primera nit.

Menys d'1 dia abans de l'arribada = 100% de la reserva.

No hi ha reembossament si el client decidix interrompre voluntàriament la seua estada en l'apartament abans del seu finalització.

Arribada

L'apartament estarà disponible a partir de les 15:00h. Si va hi ha arribar abans d'eixa hora haurà de comunicar-nos-ho i tractarem d'allotjar-li abans. Per a arribades posteriors a les 21.00 hores hi ha un cost addicional de 30EUR.

Eixida

 

Els clients han d'eixir de l'apartament abans de les 11.30 h, (el apartament ha de ser netejat i preparat perquè els següents clients entren a les 15 h.) llevat que ambdós parts hagen pactat una altra hora d'eixida de forma escrita.

Número i identificació dels clients

 

El client ha d'informar vlc-apartaments del nombre de persones incloses en la reserva, i només eixe nombre de persones podrà ocupar l'allotjament, mai més, excepte si es tracta de xiquets menors de 2 anys. 

En cas de no respectar esta norma vlc-apartaments està autoritzat a demanar al client i els seus acompanyants que abandonen immediatament l'apartament sense que el client tinga dret a cap compensació econòmica.

Neteja

L'apartament s'entrega amb la neteja feta. El dia de l'eixida, el client està obligat a deixar l'apartament en un estat raonablement net.

Comportament

El client que firma el contracte és responsable del comportament correcte de les persones que li acompanyen. Si esta persona o qualsevol dels acompanyants no es comporten de manera adequada i responsable, vlc-apartaments està autoritzat a demanar-li al client i als seus acompanyants l'eixida immediata de l'apartament, sense que el client tinga dret algun de cap tipus de compensació econòmica. 

Alguns dels nostres apartaments estan situats en edificis residencials, i és necessari que els clients que lloguen un apartament de vlc-apartaments respecten el descans de la resta dels veïns. Estes hores de descans són de 22.00 pm a 10.00 am.

La música elevada, qualsevol tipus de sorolls o festes estan estrictament prohibides. En cas de queixes de veïns o de que haja sigut necessari cridar la policia, vlc-apartaments desallotjarà l'apartament a qualsevol hora del dia o de la nit. En la dita situació no es tindrà dret a la devolució de la fiança ni de la renda.

En cap cas Vlc Apartaments es responsabilitzarà de la pèrdua d'efectes i objectes personals dels clients durant la seua estada en qualsevol dels nostres apartaments.

Per favor, no deixen el fem en l'apartament el dia de la seua eixida, poden tirar-la en els contenidors que hi ha en el carrer per a això. També els agrairíem que quan isquen al carrer apaguen les llums i l'aire condicionat per a estalviar energia.

 

PROTECCIÓ DE DADES

(Ley Orgànica 15/1999 de 13 de diciembre) En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ('LOPD'), li informem que, per mitjà de l'ompliment dels formularis, les seues dades personals quedaran incorporats i conservats en els arxius de l'empresa, amb el propòsit de ser capaç d'oferir i brindar-li els nostres servicis. A més, li informem de la possibilitat d'exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seues dades personals, la companyia responsable de l'arxiu."

Pagament segur

En Vlc Apartaments li garantim la màxima seguretat en les compres i la confidencialitat de les teves dades. Totes les operacions de pagament es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'Standard SSL, que garanteix la total confidencialitat de les dades de la targeta bancària. Aquestes dades viatgen encriptades en tot moment i només amb coneguts pel banc autoritzador, sense que en cap moment es guardin en els nostres servidors. A més, les seves dades personals s'emmagatzemen amb totes les garanties que exigeix ​​la legislació vigent en matèria de protecció de dades.